menu dblex
oavhängighet
substantiv
suveränitet
självständighet
frihet
oberoende
independens

Alla synonymer går att klicka på.