menu dblex
independens
substantiv
oavhängighet
självständighet

Alla synonymer går att klicka på.