menu dblex
nordisk
adjektiv
skandinavisk
boreal
hyperboreisk
norrön
yverboren

Alla synonymer går att klicka på.