menu dblex
näsbränna
substantiv
tillrättavisning
skrapa
tillsägelse
minnesbeta
varning
bakslag
mothugg
memento
bakstöt

Alla synonymer går att klicka på.