menu dblex
morra
verb
gläfsa
visa tänderna
knota
knorra
muttra
brumma
grymta
grumsa
gruffa
mucka
knarra

Alla synonymer går att klicka på.