menu dblex
brumma
verb
muttra
knota
knorra
grumsa
grymta
morra
mucka
mumla
murra
puttra
knarra
surra
gräla
mullra
dröna

Alla synonymer går att klicka på.