menu dblex
metamorfos
substantiv
förvandling
omdaning
omvandling
apoteos
omgestaltning
I uttryck
undergå en metamorfos

Alla synonymer går att klicka på.