menu dblex
apoteos
substantiv
förhärligande
förgudning
förklaring
glorifiering
himmelsfärd
lovprisande
upphöjande till gud

Alla synonymer går att klicka på.