menu dblex
mörbultad
adjektiv
värkbruten
ledbruten
öm
blåslagen
omskakad
rådbråkad

Alla synonymer går att klicka på.