menu dblex
ledbruten
adjektiv
öm
mörbultad
värkbruten
spattig

Alla synonymer går att klicka på.