menu dblex
måttenhet
substantiv
modul

Alla synonymer går att klicka på.