menu dblex
modul
substantiv
enhetsmått
mått
enhet
grundmått
måttstock
standard
absolut värde
byggelement
modyl
måttenhet

Alla synonymer går att klicka på.