menu dblex
målsättning
substantiv
ambition
föresats
inriktning
mål
policy
avsikt
incitament
objektiv
programsättning

Alla synonymer går att klicka på.