menu dblex
inriktning
substantiv
justering
alignering
riktning
inställning
tendens
målsättning
policy
ambition
koncentration
I uttryck
annan inriktning
enhetlig inriktning

Alla synonymer går att klicka på.