menu dblex
människovänlig
adjektiv
human
snäll
mild
mänsklig
offervillig
älskvärd
filantropisk
oegennyttig
humanitär
vänsäll
Alternativ stavning
mänskovänlig

Alla synonymer går att klicka på.