menu dblex
filantropisk
adjektiv
altruistisk
god
oegennyttig
offervillig
välgörande

Alla synonymer går att klicka på.