menu dblex
altruistisk
adjektiv
oegennyttig
idealistisk
filantropisk
ideell
osjälvisk
god
humanitär

Alla synonymer går att klicka på.