menu dblex
mäktig man
substantiv
storman

Alla synonymer går att klicka på.