menu dblex
lovsång
substantiv
pris
beröm
ära
hymn
koral
psalm
dityramb
enkomium
lovkväde
lovpsalm
tedeum

Alla synonymer går att klicka på.