menu dblex
linda sig om
verb
omslingra
slingra sig om
inhölja

Alla synonymer går att klicka på.