menu dblex
liktydig
adjektiv
likvärdig
ekvivalent
ekvipollent
identisk
synonym
enahanda
likabetydande

Alla synonymer går att klicka på.