menu dblex
ekvivalent
adjektiv
likvärdig
jämngod
adekvat
jämbördig
liktydig
synonym
reciprok
motsvarande
ekvivalent
substantiv
fullgod ersättning
balanserande summa
ersättning
motvikt
vederlag

Alla synonymer går att klicka på.