menu dblex
lejd
adjektiv
engagerad
lejd
substantiv
säkerhet
garanti
trygghet
koncession
tillstånd
frejd
frejdebrev
fri passage
fribrev
lejdebrev
passersedel

Alla synonymer går att klicka på.