menu dblex
koncession
substantiv
tillstånd
licens
rätt
oktroj
rättighet
medgivande
lejd
privilegium
eftergift
ensamrätt

Alla synonymer går att klicka på.