menu dblex
leda till
verb
medföra
föranleda
framkalla
skapa
betyda
bringa
ha till följd
föra till
lända till
utmynna i

Alla synonymer går att klicka på.