menu dblex
bringa
substantiv
bröst
barm
bog
hals
bringa
verb
medföra
skänka
ge
föra
leda till
bära
komma med
hembära
lämna
frambära
framföra
skaffa
förmå
föranleda
beveka
föranlåta
nödga
åstadkomma
tvinga
åvägabringa
befordra
leda
förorsaka
tillskynda
lända till
vålla
driva
försätta
Se även
bringas
I uttryck
bringa att förlora
bringa att samverka
bringa att sjunka
bringa att urspåra
bringa att vackla
bringa budskap om
bringa i annan ordning
bringa i dagen
bringa i fördärv
bringa i fördärvet
bringa i förlägenhet
bringa i jämvikt
bringa i kontakt
bringa i kultur
bringa i ljuset
bringa i läge
bringa i olag
bringa i olycka
bringa i oordning
bringa i oreda
bringa i samklang
bringa i vanrykte
bringa i visst läge
bringa i åtanke
bringa i överensstämmelse
bringa klarhet i
bringa läkemedel
bringa om livet
bringa ordning i
bringa ordning och reda i
bringa oreda i
bringa på avvägar
bringa på fall
bringa på ohestånd
bringa på samma nivå
bringa på skam
bringa på tal
bringa på tanken
bringa på tapeten
bringa reda i
bringa reda i affärerna
bringa samman
bringa skam över
bringa till fullbordan
bringa till kännedom
bringa till medvetenhet
bringa till mognad
bringa till stopp
bringa till stånd
bringa till tiggarstaven
bringa till tystnad
bringa till underkastelse
bringa till utförande
bringa till världen
bringa under gemensam ledning
bringa under odling
bringa under tak
bringa ur fattningen
bringa ur jämvikt
bringa ur världen

Alla synonymer går att klicka på.