menu dblex
bringas
verb
föras
Se även
bringa

Alla synonymer går att klicka på.