menu dblex
latta
substantiv
träribba
ribba
spjäla
läkt
slå
styvnad
styvnad på segel
tvärslå

Alla synonymer går att klicka på.