menu dblex
löpa isär
verb
gå isär
divergera

Alla synonymer går att klicka på.