menu dblex
divergera
verb
gå isär
skilja sig åt
sprida sig
avvika
bryta sig
gå åt olika håll
deviera

Alla synonymer går att klicka på.