menu dblex
låta sig väl smaka
verb
smörja kråset
kalasa
äta

Alla synonymer går att klicka på.