menu dblex
kalasa
verb
smörja kråset
festa
mumsa
äta
frossa
låta sig väl smaka
frossa på
slarva
I uttryck
kalasa på

Alla synonymer går att klicka på.