menu dblex
lära ut
verb
undervisa
instruera
lära
visa
utsprida

Alla synonymer går att klicka på.