menu dblex
utsprida
verb
förkunna
utbreda
offentliggöra
publicera
utbasunera
fortplanta
sprida
föra vidare
ge spridning åt
lära ut
Se även
utspridas

Alla synonymer går att klicka på.