menu dblex
länka
verb
fjättra
fastkedja
hopkedja
sammanfoga
förena
sammanbinda
foga
skicka
styra
leda
rikta
föra
lotsa
inrikta
I uttryck
länka in
länka sig

Alla synonymer går att klicka på.