menu dblex
sammanbinda
verb
sammanfoga
förbinda
förena
ena
binda
länka
svetsa
anknyta
liera
hålla ihop
häfta
knyta ihop
sammanföra

Alla synonymer går att klicka på.