menu dblex
lända till
verb
leda till
föra till
bringa
förorsaka

Alla synonymer går att klicka på.