menu dblex
läkt
substantiv
ribba
spjäla
stav
list
bräda
pinne
slana
batten
latta
ribbor
spjälor

Alla synonymer går att klicka på.