menu dblex
lägga under beslag
verb
expropriera

Alla synonymer går att klicka på.