menu dblex
expropriera
verb
beslagta
konfiskera
förstatliga
lägga beslag på
ta i besittning
lägga under beslag
tvångsinlösa

Alla synonymer går att klicka på.