menu dblex
lägga av
verb
sluta med
lägga bort
avlägga
upphöra med
överge
upphöra
ta av sig
avkasta

Alla synonymer går att klicka på.