menu dblex
kylslå
verb
temperera
värma

Alla synonymer går att klicka på.