menu dblex
temperera
verb
kylslå
värma
reglera värmen
mildra
dämpa
avkyla
kyla
anpassa

Alla synonymer går att klicka på.