menu dblex
kvitta
verb
utjämna
cleara
kompensera
balansera
kvittera
betala
avräkna
ömsesidigt likvidera
I uttryck
kvitta lika

Alla synonymer går att klicka på.