menu dblex
cleara
verb
kvitta
avräkna
utjämna

Alla synonymer går att klicka på.