menu dblex
kvarstad
substantiv
beslag
embargo
sekvester
indragning
försäljningsförbud
skingringsförbud
suspension
transportförbud
I uttryck
belägga med kvarstad

Alla synonymer går att klicka på.