menu dblex
indragning
substantiv
inskränkning
minskning
reduktion
beslag
konfiskation
kvarstad
I uttryck
indragning till kronan

Alla synonymer går att klicka på.