menu dblex
kunnighet
substantiv
kunskap
färdighet
lärdom
vetande
kringsyn
övning
skicklighet
duglighet
sakkunskap

Alla synonymer går att klicka på.