menu dblex
krock
substantiv
sammanstötning
kollision
krasch
påkörning
hopkörning
karambolage

Alla synonymer går att klicka på.