menu dblex
karambolage
substantiv
krock
villervalla
sammanstötning
trassel

Alla synonymer går att klicka på.